بخاری قارچی

فروش بخاری های قارچی

ویژگی های اول : فروش بخاری قارچی دارای شعله پخش کن استیل و صفحه تابش آلومینیوم است که مجهز به شیرایمنی و فندک می باشد.فروش بخاری فضای باز این ویژگی در طراحی موجب افزایش طول عمر محصول و گرما دهی بیشتر شده. روز به روز آپشن های نوینی به طراحی بخاری Read more…

By , ago
بخاری قارچی

فروش بخاری های فضای باز

فروش بخاری های قارچی: فروش بخاری قارچی در 2 مدل گاز شهری و گاز مایع مناسب جهت فروش بخاری فضای بازهستند؛ تا شعاع ۱ متری خود را به راحتی گرم می نماید. جنس این بخاری ها معمولا استیل ضد زنگ یا آهن کوره ای هستند. همچنین در صورت افتادن بخاری Read more…

By , ago
|